Nyhetsbrev

Vill du skapa en kontinuerlig kontakt med din målgrupp och förmedla information i ett uppskattat format? Nyhetsbrev ger dig möjligheten att sända ut information kring ett givet ämne, vid rätt tidpunkt, till rätt mottagare. Möjligheterna att optimera och målgruppsanpassa innehållet är stora och bidrar till formatets popularitet.

Optimera innehållet efter dina mottagare.

En av fördelarna med nyhetsbrev är att mottagarna aktivt valt att signa upp som prenumeranter. Det borde alltså rimligtvis finnas ett genuint intresse av att ta del av den information du delar genom ert nyhetsbrev.

Du kan enkelt ta del av statistik på hur nyhetsbrevet presterat och med de insikterna testa nya rubriker, ämnen, bilder och format för att förbättra engagemanget hos prenumeranterna. Detta ger dig värdefull information om den upplevda kvaliteten på nyhetsbrevet och sammanfattar vad dina läsare faktiskt tycker är intressant att läsa om. Vanliga KPI:er för nyhetsbrev är öppningsfrekvens, klick och prenumeranter.

En bra tumregel är att fylla nyhetsbrevet med minst 80% innehåll som är på prenumeranternas villkor, och max 20% eller mindre som är på era villkor. Vad menar vi då med det? Jo, när ni ska ta fram innehåll till nyhetsbrevet är det viktigt att utgå ifrån vad mottagaren är ute efter. Sannolikt prenumererar de på nyhetsbrevet med en förhoppning om att bli serverade innehåll som inspirerar, utbildar, underhåller eller utmanar dem kring ett visst ämne eller bransch. Självklart finns det även de som prenumererar för att de vill veta vad som händer på ert företag, men allt som oftast fungerar tidigare nämnda innehåll bäst. Så skifta fokus och sätt på dig prenumeranternas glasögon när du skapar ditt nyhetsbrev!

Vill ha ett prisförslag på välproducerade nyhetsbrev till dina kunder?

Kontakta oss idag så tittar vi på ett upplägg. Vi skapar innehåll som ökar försäljningen och engagemanget i de digitala kanalerna.

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att Engage Agency får spara och använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.