Kundcase

Hur brukar du och ditt företag visa kunderna vad era produkter eller tjänster kan göra för dem? Kundcase är ett effektivt sätt att visa hur ni gått tillväga för att komma fram till en lösning. Allt för sällan delar företag med sig av sina framgångsrika kundprojekt och succésstories! Det är lätt hänt att projekten avlöser varandra och att man som företag glömmer att både dokumentera och dela detta med sina potentiella kunder. Resurser saknas i form av tid och kompetens, och tillslut har medarbetarna glömt hälften av alla exempel som skulle kunna demonstreras för att dra ett nytt kundprojekt i hamn.

Bygg förtroende och visa kundnyttan.

Kundcase är ett väldigt effektivt och förtroendeingivande sätt att presentera ditt företags kompetens och erbjudande på. Speciellt när det kommer till B2B-köpresor har kundcase visat sig vara ett av de bästa contentformaten för att bygga det nödvändiga förtroendet som krävs för att det ska bli en affär. Låt därför dina nya potentiella kunder lära känna dig, ditt företag och ert erbjudande bättre genom att lyfta fram exempel från verkligheten. Gör dina befintliga kunder till dina bästa ambassadörer för bolaget! De kan bidra till att skapa betydligt mer förtroende än till exempel en säljare, som onekligen kommer att vara partisk i kundens ögon.

Innan du sätter ihop ditt successcase eller kundcase finns det några saker att tänka igenom. Det första är hur dina nya potentiella kunder ska ta del av caset. Var befinner de sig i köpresan när detta blir som viktigast för dem - och vilken plattform är man sannolikt på då? Enligt statistiken är det i andra halvan av köpresan case är som mest effektivt. När ni har en plan för var de nya potentiella kunderna ska nås av caset, behöver ni titta på vilket format som är bäst lämpat för att få fram budskapet på den valda plattformen.

Sammanställ dina kundcase så att detta tydligt framgår:

  • Resultatet - Hur gick det? Låt gärna kunden berätta om resultatet av ert samarbete.
  • Vad - Utmaningen eller problemet ni hjälpte dem att lösa.
  • Hur - Lösningen ni tillhandahöll för att hjälpa dem.
  • Varför - Beskriv projektet eller caset och varför just er lösning fungerade så bra.

Kundcase hjälper er att marknadsföra era tjänster på ett effektivt sätt.

Vill ni ha hjälp att producera case som lyfter er expertis på bästa sätt? Kontakta oss idag så hjälper en av våra content managers dig!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att Engage Agency får spara och använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.