Innehållsstrategi Sociala Medier

Sociala medier har snabbt blivit bland de mest effektiva kanalerna att marknadsföra sig på. Idag är hela 89% av världens internetanvändare aktiva på sociala medier, trenden är att konsumtionen fortsätter öka och nya plattformar och format skapas.

Nå fram genom bruset på sociala medier.

Det är högst relevant för företag inom alla branscher att ha en tydlig digital närvaro och bygga egna starka distributionskanaler för att kommunicera med sin målgrupp. Sociala medier konton med hög kvalitet på innehållet bör idag vara lika självklart som att ha en bra hemsida. Utformandet av din sociala medier strategi börjar först och främst med en tydlig målsättning. Vad vill ni uppnå med er marknadsföring? Öka försäljningen, varumärkeskännedomen eller få mer klick till hemsidan under en specifik kampanj?

När detta är spikat gör vi en grundlig omvärldsanalys, där konkurrenter granskas och en tydliga personas definieras. Därefter kan kanalval göras, budget rekommenderas och i samspel med er, delmål (KPI:er) skapas. Genom att lyfta fram de viktigaste värdena som du vill kommunicera om ditt företag, kan en innehållsstrategi skapas efter dina kanalval.

All kommunikation har en koppling till de uppsatta målen och datan följs kontinuerligt upp för att optimera effekten av marknadsinsatserna. Långsiktigt är målet att bygga en stark följarskara som har ett begär efter mer av ditt innehåll, oavsett om det är genom engagerande texter, bilder, podcasts eller videos.

Trött på att publicera innehåll som inte ger resultat?

Mer än 70% av B2B-kunder gör egen research innan de kontaktar en tänkbar säljare eller leverantör. Därför är det idag viktigare än någonsin att innehållet i era digitala kanaler och sociala medier visar upp ert företag och erbjudande på bästa sätt.

Oavsett om det gäller en potentiell kund, samarbetspartner eller framtida medarbetare så kan du räkna med att helhetsbilden av er som bolag kommer vara starkt påverkad av er närvaro i digitala kanaler.

Vi hjälper dig att göra ett bra intryck och skapa resultat.

Är du redo att förbättra din närvaro på sociala medier?

Våra sociala medier expeter vet hur man skapar innehåll som engagerar.

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att Engage Agency får spara och använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.