Innehållsstrategi sociala medier

Sociala medier har snabbt blivit bland de mest effektiva kanalerna för företag att marknadsföra sig i. Idag är hela 89% av världens internetanvändare aktiva på sociala medier, en siffra som fortsätter att öka. Idag är innehållet i de sociala kanalerna lika viktigt som innehållet på hemsidan. Många gånger skapas det första intrycket av ett företag genom dess sociala medier.

Nå fram genom bruset på sociala medier.

Det är högst relevant för företag inom alla branscher att ha en tydlig digital närvaro och bygga egna starka distributionskanaler för att kommunicera med sin målgrupp. Sociala medier konton med hög kvalitet på innehållet bör idag vara lika självklart som att ha en bra hemsida. Utformandet av din innehållsstrategi börjar först och främst med en tydlig målsättning. Vad vill ni uppnå? Öka försäljningen, varumärkeskännedomen, få fler ansökningar till lediga tjänster eller få mer klick till hemsidan under en specifik kampanj?

När detta är spikat gör vi en grundlig omvärldsanalys, där konkurrenter granskas och en tydliga personas definieras. Därefter kan kanalval göras, budget rekommenderas och i samspel med er, delmål (KPI:er) skapas. Genom att lyfta fram de viktigaste värdena som du vill kommunicera om ditt företag, kan en innehållsstrategi skapas efter dina kanalval.

All kommunikation har en koppling till de uppsatta målen och datan följs kontinuerligt upp för att optimera effekten av marknadsinsatserna. Långsiktigt är målet att bygga en stark följarskara som har ett begär efter mer av ditt innehåll, oavsett om det är genom engagerande texter, bilder, podcasts eller videos.

Är du redo att förbättra din närvaro på sociala medier?

Våra sociala medier experter vet hur man skapar innehåll som engagerar och hittar rätt tonalitet för er bransch.

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att Engage Agency får spara och använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.