Vilka faktorer leder till framgång inom content marketing?

29 mars 2023

_____________________________________________________________________________________________

Att attrahera och engagera sin publik genom att skapa och dela relevant innehåll är en metod som fungerat i hundratals år. Trots detta är content marketing inte så enkelt som det kan verka. En ny undersökning visar att flera faktorer är avgörande för huruvida innehållet lyckas eller ej. 

Innehållsmarknadsföring, eller content marketing, är en marknadsföringsstrategi som används för att attrahera, engagera och behålla en publik genom att skapa och dela relevant innehåll. Metoden är känd för att visa på expertis, främja varumärkeskännedom och ett sätt för företag att hålla sig relevanta hos kunderna.

I en värld som kretsar kring innehåll får företag kämpa allt hårdare för att behålla sin relevans. Statistik visar att 167 miljoner videos ses på TikTok – per minut. Sedan Instagram lanserades har mer än 50 miljarder bilder och videor delats på plattformen. Inte så konstigt att det är svårt att nå igenom bruset. 

Idag räcker det alltså inte med att bara publicera innehåll. Företag måste arbeta aktivt med att sprida sitt innehåll och aktivera sin publik. 

Vad gör att innehållet lyckas?

I en ny studie utförd av SEMRush svarade 1700 marknadsförare och företagare på frågan om vilka faktorer som bidrar till lyckad content marketing. 

47 % av de tillfrågade ansåg att den mest avgörande faktorn är att ha förståelse för sin publik och deras behov, utmaningar och mål. Nästan lika viktigt är det med sökmotoroptimering. Det är sedan tidigare känt att det görs över 8 miljarder google-sökningar, per dag. Vilket förklarar varför det är viktigare än någonsin att ranka högt hos sökmotorerna.

Det gäller inte enbart att fundera över var innehållet syns – utan i vilken frekvens det publiceras. 45 % av de tillfrågade ansåg att det är en prioritet att publicera ofta, eftersom detta är ett sätt att hålla sig relevant hos potentiella kunder. 

44 % av respondenterna nämnde förbättring av innehållets kvalitet som något som kan vara avgörande. Du behöver inte nödvändigtvis skapa nytt innehåll heller, eftersom 42 % av marknadsförare uppgav att omarbetning och återanvändning av äldre innehåll kan vara en nyckelfaktor när det gäller att uppnå den framgång de söker.

En annan mycket viktig faktor är att undersöka konkurrensen, vilket nämndes av 41 % av marknadsförarna som svarade i undersökningen. Det kommer också fokuseras mer på videobaserat innehåll framöver, cirka 40 % av marknadsförarna som säger att de kommer använda sig av mer videobaserat innehåll under kommande år.

Vad kan vi lära oss av det här? 

  • Fokusera på värdet – Löser innehållet ett problem? Ger det svar på vanliga invändningar? Skapar det något annat värde för kunden? Om svaret är nej bör du fundera en gång till om det verkligen är relevant innehåll att skapa och dela.
  • Arbeta kontinuerligt med ditt innehåll – Det räcker inte att skriva ihop en artikel och publicera den en gång. För att ditt innehåll ska nå ut behöver du arbeta kontinuerligt med räckvidden. Både genom att utföra SEO-optimeringar och genom frekvent publicering i olika format och kanaler.
  • Video fortsätter att vara populärt – Om det är något innehåll som du bör fokusera lite extra på är det video. De flesta sociala plattformarna utvecklar sina videofunktioner och statistik visar dessutom att videoinnehåll konverterar bättre.
  • Använd vad du har – Det kan vara svårt att hitta resurser för att ständigt skapa nytt innehåll. För att optimera effekten av ditt innehåll bör du använda dig av content repurposing – ett sätt att återanvända befintligt innehåll och presentera det i ett nytt format för att öka effekten och förlänga livslängden.

Behöver du hjälp med att skapa innehåll som konverterar? Vi på Engage är experter på innehåll. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. 

Erika Persson

Head of Production

erika@engageagency.se