Digital marknadsföring

Så skapar du ett framgångsrikt marknadsteam

13 mars 2022

_____________________________________________________________________________________________

Ett välfungerande marknadsteam bör vara sammansatt utifrån de funktioner som krävs för att hjälpa bolaget att nå sina affärsmål. Det kan vara inträde på nya marknader, lönsamhetsmål, tillväxt eller kompetensrekrytering. Oavsett affärsmål behöver riktningen för bolaget vara det centrala, som man därefter bygger marknadsteamet kring. Snarare än att se till personer, bör man se till vilka funktioner (roller) som behövs. Finns funktionerna i ditt bolag idag, eller behöver du ta in ny kompetens? Inte sällan händer det att målen förändras och då kan det vara nyttigt att se över vilka funktioner du behöver för de aktuella målen.

Vi stöter ofta på ledningsgrupper som tror att en ensam person på marknadsavdelningen kan sköta både projektledning, analys och produktion. Att en person själv ska sköta ett helt företags marknadsföring - med allt vad det innebär. Och kanske är det en av anledningarna till att kommunikatör är ett av "Sveriges sjukaste yrken" enligt en rapport från Skandia.


Det kan vara bra att fråga sig:
Vad vill vi? -> Var ska vi? -> Vad behöver vi? -> Vem/vilka har den kompetensen?

Vilka kompetenser behövs i ett modernt marknadsteam?

Det finns många sätt att bygga upp framgångsrika marknadsteam på. Varje vecka stöter vi på nya team och får se hur just de har valt att sätta upp sitt arbete. Efter att ha arbetat som extern marknadsavdelning eller stödfunktion för marknadsteam i flera år har jag samlat på mig ett par tankar om vilka roller man generellt sett behöver i sitt team.
Jag vill dock lägga in en brasklapp då alla team är olika sett till förutsättningarna – se detta som en riktning. 

Datadrivna beslut & webbanalys

En fundamental del i uppsättningen av ditt marknadsteam bör vara datainsamling och analys. Det behövs en funktion som ansvarar för att all relevant data (fakta) finns lättillgänglig. Här blir förmågan att analysera, tolka och förenkla data en viktig del. Ett marknadsteams aktiviteter bör grundas på faktisk data och insikter - därför är förmågan att presentera datan på ett sätt så att alla i teamet förstår av yttersta vikt. Den här funktionen är kopplad både till den övergripande bilden, att man behöver se till fakta och ofta för bolaget i helhet, men också kopplat till aktiviteter i form av annonsering. Den här funktionen bör i regel vara specialist snarare än generalist.

En sådan person kan till exempel kallas för: 
- Webbanalytiker
- Insights Manager
- Performance marketer
- Performance manager

Projektledning 

Förmågan att leda och driva projekt mot uppsatta mål är också en viktig byggsten i ditt marknadsteam. Det behövs strukturerade projektledarprofiler med vana att sätta upp och styra mot mål. Den här funktionen är bryggan mellan analytikern, kreatören och den eventuella byrån. En kompetent beställare som vågar utmana, ställa krav och följa upp. Den här funktionen bör i regel vara generalist snarare än specialist.

En sådan person kan till exempel kallas för:
- Projektledare
- Marknadsansvarig
- Marknadschef
- Marknadskoordinator

Contentproduktion

Precis som data och analys är en viktig del för att kunna sätta upp rätt strategier, är kreatörerna en lika viktig byggsten för att nå målen. Data är viktig för att vi ska förstå hur det står till. Och när den ordningen väl finns på plats blir kreatören en viktig spelare. För att kreativiteten ska nå sin fulla potential behövs tydliga ramar och en bra struktur. 

Det kluriga kopplat till kreatören är att många är ute efter en generalist, någon som förväntas vara lika bra på copy som på fotografering, grafisk design, videoredigering och annonsskapande. Samtidigt är många kreativa yrken ofta uppbyggda på att man är specialist inom något. T.ex är man antingen copywriter eller art director. Man är antingen fotograf eller PR-specialist, sällan båda delar… Finns det behov (vilket det oftast gör) av flera olika typer av content så är det mer fördelaktigt att ta in en contentbyrå än att försöka rekrytera in en person som är expert på alla delar, det är mer eller mindre omöjligt. 

Exempel på funktioner inom produktion kan vara:
- Copywriter
- Art Director
- Grafisk designer
- Fotograf
- Videofotograf
- Producent / ljudproducent
- SEO-skribent
- PR-specialist 

Sammanfattningsvis: 

Framtidens marknadsteam består generellt sätt av tre viktiga delar: fakta, ledning och skapande. Varje marknadsteam bör byggas upp utifrån målen. Vad bolaget ska uppnå för övergripande affärsmål, och vilka funktioner behövs för att det ska gå att utföra. 

För att ett marknadsteam ska bli effektivt och nå sin fulla potential behövs en tydlighet. Det ska vara tydligt för dig och ditt team vilka mål som ska uppnås och hur man vet om man har lyckats. Det är också viktigt att fokusera på funktion framför person till att börja med och inte tro att bara för att det finns ett marknadsteam, att det teamet kan göra allt. En kombination av generalister och specialister brukar vara ett vinnande koncept. Och har du inte budget för att anställa ett helt team med olika spetskompetenser så följ detta goda råd: - Anställ generalister, hyr in specialister.

Den sista delen som jag vill understryka är vikten av psykologisk trygghet i teamet. Att skapa en kultur där man får arbeta med det man är bra på, att man får uttrycka vad man upplever, känner och tycker och kan ställa “dumma frågor”, presentera och erkänna misstag utan att bli bestraffad. En trygg kultur och miljö skapar modiga medarbetare och med mod tar vi marknadsteamet till nya nivåer.

Agnes Jarfjord

Byråchef

agnes@engageagency.se

Inte helt hemma än?

Behöver du bygga ett vasst marknadsteam från grunden? Eller komplettera det befintliga med specialister?