Content Marketing
Digital marknadsföring
Marknadschef

Marknadschefens största utmaningar 2023

02 mars 2023

Marknadschefens att göra-lista tycks bli mer komplex och mer utmanande för varje år som går. Efter pandemi, globala leveranskedje-problem och ökade krav på åtgärder mot klimatkrisen står vi nu inför en ekonomisk nedgång.


Parallellt med instabilitet i ekonomi och omvärld kvarstår de dagliga utmaningarna med att skapa kreativa och effektiva kampanjer som når rätt personer och förhoppningsvis får dem att tycka, känna eller göra som vi vill. Som att inte det var svårt nog som det är. Marknadschefen behöver dessutom hantera ökade digitala utmaningar och regulatoriska krav som möter konsumenternas förväntningar på integritet och etik.


Så vad är den största utmaningen för marknadschefer de kommande åren? Juryn som utser vinnaren i WFA Global Marketer of the Year har svarat på frågan.


1. Att förena kreativitet och effektivitet

Mikimasa Hamamatsu, General Manager, Global Brand Engagement & Global Brand Experience på Nissan, säger att utmaningen ligger i att kombinera kreativitet och effektivitet. När konkurrensen om konsumenternas fokus är stor, och flödet av innehållet konstant, behöver marknadsförare fokusera på att skapa meningsfulla upplevelser. Vägen dit är just en kombination av kreativitet och effektivitet, menar Hamamatsu.


2. Att balansera de kortsiktiga och långsiktiga målen

Alyssa Fenoglio, Global Head of Marketing Excellence på Sanofi, hävdar att prioriteringen bör vara att hitta den rätta balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål.

"Att uppnå den optimala balansen mellan att leverera kortsiktiga resultat som förväntas av organisationer kontra att utrusta varumärken och marknadsförare för långsiktig tillväxt genom mångfacetterade ämnen som hållbarhet, kreativitet och avancerad data."


För Ron Lund, ordförande för Association of Canadian Advertisers,
handlar det också om att minska betoningen på kortsiktig strategi. "Varumärken bör investera på lång sikt."
3. Utbilda C-Suite

Eloísa Moscardó, marknadschef på Santander Bank, var en av de många som lyfte fram behovet av att säkerställa att marknadsföringen är positionerad - och erkänd - som en drivkraft för tillväxt och affärsfördelar.

"Att koppla samman marknadsföring med företags strategi och göra den till en nyckelaspekt av vår konkurrensfördel. Datadriven marknadsföring är en nyckelaspekt i denna förändring."

Matt Scheckner, Global CEO på Advertising Week, upprepade detta och betonade behovet av att utbilda C-Suite (högt uppsatta chefer). Han menar att en av utmaningarna är att få vd:ar och finanschefer att förstå den positiva effekten av att använda marknadsföring som en tillväxtmotor. Att bygga varumärket skapar långsiktigt värde - samtidigt som det kan ge verksamheten snabba uppsving.

Riikka-Maria Lemminki, verkställande direktör, Marknadsfinland, intog en liknande linje och hävdar att den stora utmaningen är att motstå nedskärningar av marknadsföringsbudgetar och argumentera för en växande andel på en vikande marknad. Istället för att minska marknadsföringsbudgeten när marknaden går ner, borde verksamheter passa på att ta marknadsandelar. 4. För mycket data

Robin Seasock, vd för Decideware, hävdar att få den strategiska inställningen till business intelligence kommer att leda till snabbare och smartare beslut.

"Den största utmaningen för marknadsföring idag är att kunna använda business intelligence för att kunna göra strategiska och operativa beslut. Det finns så mycket data överallt, i själva verket finns det för mycket data för företag att ta hand om. Kunniga marknadsförare tar ett strategiskt tillvägagångssätt för att kunna använda business intelligence för att fatta mer välgrundade beslut."5. En värld av osäkerhet

Bobby Simborio, vd för PANA, som representerar annonsörer i Filippinerna, säger att den största utmaningen är att identifiera möjligheter som uppstår i tuffa tider. Marknadsförare bör omfamna förändringen och fokusera på att knyta kontakter, både offline och online. Så vad kan vi lära oss av det här?

Att gasa sig ur en kris kan kännas motigt och riskfyllt. Men om verksamheter förenar marknadsföringen med den långsiktiga strategin finns möjligheter att stärka positionen på marknaden. Fokus bör ligga på att bygga varumärket och skapa meningsfulla kontakter, med såväl konsumenter som intressenter. Samtidigt, bör man säkerställa att marknadsföringen är förankrad i relevant data.  

Källa: https://wfanet.org/knowledge/item/2022/10/05/Whats-the-biggest-challenge-facing-marketers-right-now

Tobias Valfridsson

Byråchef

tobias@engageagency.se

Vi hoppas att följande insikter har gett dig både lärdomar, riktlinjer och inspiration till att komma vidare med din egen content marketing.

Har du några frågor eller funderingar?