Digital marknadsföring
Konvertering

Trendspaning: är vårt förhållningssätt till konsumtion för alltid förändrat?

27 oktober 2021

Under pandemin var det inte bara företagare som tvingades omfördela och prioritera ekonomiskt. Även privatpersoner blev mer selektiva och medvetna om sin ekonomi. Enligt data förändrades köpbeteendet under 2020 jämfört med tidigare år, och övervägande hushåll prioriterade nödvändiga produkter och tjänster framför lyxkonsumtion. 

Ekonomin har börjat stabiliseras men våra beteenden är fortsatt förändrade. Hur kommer detta att påverka konsumtionen det kommande året? Kommer konsumenten hitta tillbaka till gamla köpvanor eller är vårt nya förhållningssätt till konsumtion för alltid förändrad?

För att få svar på frågeställningen utfördes en undersökning med 300 konsumenter som slumpmässigt valdes ut. Vi har tagit del av resultatet och hoppas inspirera dig när du sätter din strategi för kommande år.


Konsumentbeteende under förändring

I samband med att ekonomin stabiliseras, kontor öppnar upp och samhället känns mer stabiliserat kan man tänka sig att konsumenter önskar att ta igen sina bortprioriterade inköp från det gångna året. Det är dags att börja unna sig igen, eller? Resultaten från undersökningen visar på delade åsikter.

  • 33% av konsumenterna svarade att de kommer att utöka sin budget och spendera mer pengar än vad de gjorde föregående år.
  • 43% svarade att de kommer upprätthålla samma budget som föregående år.
  • 24% svarade dock att de kommer att spendera mindre pengar under det kommande året än vad de gjorde under föregående år. 

Resultatet visar alltså inte på en tydlig trend som vi kan förhålla oss till under det kommande året, men statistiken ger en viss indikation över hur de kommande månadernas köpbeteende kan komma att se ut. Konsumenterna är fortfarande försiktiga när det kommer till utlägg och selektiva vid inköp. 

Detta innebär både en utmaning för marknadsförare, men också stora möjligheter. Det är viktigare än någonsin för företag att kommunicera rätt information och att vara synliga för rätt målgrupp. Så, vilken strategi funkar bäst?   


1. Värdeskapande marknadsföring

Med begränsad budget, krävs det att varje krona som konsumenterna väljer att spendera, är värd det. Produkter och tjänster måste ge kunderna ett värde som de inte kan motstå. Detta kan vara i form av effektivisering, resurssparande eller problemlösande värde som underlättar deras vardag. 

För att kunna möta konsumenternas intresse och behov krävs det att du som marknadsförare besitter djup kunskap om din målgrupp. Vad behöver din målgrupp och varför? Vad motiverar dem att fullfölja hela köpresan? Genom svaren på dessa frågor har du möjlighet att forma din kommunikation på ett resultatdrivande sätt som gör det värt för mottagarna att investera i vad er verksamhet erbjuder. 

2. Differentiera varumärke genom marknadsföring

Det blir allt vanligare att konsumenterna gör en grundlig research innan de tar ett köpbeslut. Detta innebär att de jämför priser från flertalet distributörer men också varumärken och recensioner. Även om kunder till exempel har priset i fokus under sina jämförelser, innebär det inte att de utesluter dyrare produkter om de erbjuder bättre kvalité och funktioner. Likaså vad gäller varumärken. Det är inte ovanligt att konsumenter är trogna de varumärken de tidigare investerat i om de är nöjda med kvalitéten. Men i takt med ökat utbud och tillgång online för både köp och information, finns det stora chanser att de får upp ögonen för ett nytt varumärke som väcker tillit, expertis och som erbjuder smidigare system trots att de inte känner till det sedan tidigare. 

Som marknadsförare är det viktigt att ta samtliga faktorer i beaktning i sin kommunikation som kan motivera ett köpbeslut. Speciellt när det kommer till mer exklusiva produkter och större investeringar. Det är inte bara priset som avgör, utan funktioner, garantier och användbarhet väger i flera fall tyngre i valet mellan två produkter. 

3. Marknadsför kundgenererat innehåll 

Överväg att lyfta dina kunders recensioner i din marknadsföring. Som tidigare nämnt blir konsumenterna allt mer kritiska och överväger oftast flertalet alternativ av en produkt eller tjänst i köpprocessen. För att kunna bygga upp genuin och trovärdig kommunikation, är feedback från aktiva konsumenter nyckeln, detta understryks av forskning. 

Kunder idag litar på kundrecensioner, videor där produkten eller tjänsten används, videor som innehåller instruktioner och annat material som är producerat av kunder i kombination med användning. Detta kan likställas med en muntlig rekommendation från en nära vän. Det handlar om att de potentiella kunderna ska känna trygghet i att andra har använt din produkt och uppskattat den. Detta ökar trovärdigheten för ditt varumärke. Med andra ord, uppmuntra dina kunder att recensera dina produkter och att visa upp dem i sociala medier. Använd sedan deras material i marknadsföringssyfte och bevisa för dina potentiella kunder att ditt varumärke är värt att investera i. 


4. Marknadsför kampanjer och erbjudande

Om ditt företag har möjlighet att erbjuda kampanjer och erbjudande under perioder kan detta motivera konsumenter med tight budget att investera i ditt varumärke de kommande månaderna. Detta ökar även möjligheten att bygga upp lojalitet. Är kunden nöjd med sin produkt och känner att det var en väl värd investering, ökar också chansen att de kommer att vända sig till ditt varumärke även i framtiden. 

Ett annat sätt att bygga upp en återkommande kundgrupp, är att skapa kundlojalitetsprogram som ger frekventa konsumenter erbjudande och rabatter med tiden. Ju mer de handlar för, desto större belöning. Detta skapar en känsla av konsumenterna tjänar på att handla hos er, och att de får mer tillbaka än de lägger ut för. Investeringen blir helt plötsligt inte lika stor. 


5. Marknadsför ditt syfte 

Enligt studier värdesätter kunder företag som delar sina värderingar. Därför bör du som marknadsförare fokusera på ändamålsenlig marknadsföring och att skapa kampanjer som lyfter fram varumärkets uppdrag, syfte och värderingar. Detta bör vara grunden för hur du väljer att kommunicera och budskapet bör vara tydligt på samtliga plattformar. Arbetar du till exempel med miljövänligt material, skänker pengar till en viss insamling eller stödjer en förening bör detta framgå i din marknadsföring. 

I takt med att världen fortsätter att öppna upp för resor, umgänge och vardagliga aktiviteter efter pandemin så kommer köplusten att öka. När vissa konsumenter redan har valt att börja spendera mer, kommer en del att fortsätta vara försiktiga och mer eftertänksamma under det kommande året. 

Marknadsförare bör vara observanta på sin målgrupps beteende och följa upp med data för att få djupare insikt i köpvanor och vad som efterfrågas. Läs gärna våra andra artiklar för att få inblick i målgruppsanalys och hur du lyckas med din digitala marknadsföring.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för att ta del av mer information om våra tjänster.