Content
Intervjuer

Lär känna vår Content Manager Erika

14 juni 2021

Erika har en kandidatexamen i Internationell Marknadsföring och har studerat bland annat i Milano. Parallellt med studierna praktiserade hon på en PR byrå för att få mer insikt i hur man arbetar rent praktiskt. Ganska snart efter sin utbildning började hon som marknadsansvarig på en klinik i Stockholm där hon fick bredda sina kunskaper inom varumärkesutveckling, hur samarbeten etableras och vikten av att företag skapar en enhetlig digital profil.

Idag är hon en av våra nyckelpersoner där hon i sitt dagliga arbete ansvarar för innehåll och konceptutveckling hos några av våra största kunder.

Berätta om din roll som Content Manager på Engage?

Den är otroligt varierad, rolig, utmanande och låter både min strategiska samt kreativa sida komma fram. Jag arbetar parallellt med flera företag som är verksamma inom olika branscher och hjälper de att ta fram en strategisk plan, där målet är att optimera och utveckla deras digitala profil och närvaro. Detta kan vara genom att skapa content för deras sociala medier, hemsida, lansera podcasts, nyhetsbrev eller driva en SEO anpassad blogg. Varje kund är individuell och jag skräddarsyr ett upplägg som passar just deras varumärke och kommunikationsmål.

Vilka trender ser du som de främsta för sociala medier just nu?

Efterfrågan på rörligt material ökar hela tiden, likaså live-streaming. Ett resultat av att vi inte haft möjlighet att ses personligen eller resa på samma vis som tidigare. Vi ser nya plattformar som Club House, som är en ny plattform helt baserad på live streaming i ljudformat.
Jag märker också hur våra kunder i större utsträckning än förr, lägger stor vikt vid att vara transparenta i sina digitala kanaler och visa upp en mjukare sida för att låta mottagaren lära känna varumärket och värderingarna på djupet. Och just transparensen är något som jag tror kommer fortsätta spela en viktig roll i den digitala kommunikationen framöver.

Har du några topp 3 tips för att komma igång med sin digitala marknadsföring?

Det första steget är att sätta upp konkreta och realistiska mål under en bestämd tidsram. Bestäm hur ni följer upp målen och hur ni mäter er framgång, när vet ni om ni har lyckats?
Därefter är det en bra idé att skapa en tydlig bild av din målgrupp och ta gärna fram personas där du rent visuellt kan se din blivande kund framför dig. Vem är personen? Vad drivs hon av? Titta på både den formella och funktionella delen av målgruppen för att bilda dig en så bra uppfattning som möjligt.
Det tredje tipset skulle jag säga är kopplat till ambitionsnivå. Många företag som jag träffar har fantastiska ambitioner och mål men tyvärr brister det ofta i genomförandet. Då kan det vara bra att titta på samarbetspartners som kan hjälpa dig med hela, eller delar av din marknadsföring.

Vad inspirerar dig?

Jag hittar mycket inspiration genom sociala medier, framförallt Instagram och Pinterest, både för privat bruk men också i min yrkesroll. Jag uppskattar att vara á jour med nya trender och möjligheter att uttrycka sig på rent visuellt. Även konst och musik är viktigt för min kreativitet och inspiration, likaså att upptäcka nya platser, kulturer och människor.

Vill du förbättra din marknadsföring?

Kontakta oss så berättar vi mer