Ellen Holst, Projektledare – Strategi och Marknad
Intervjuer

Ellen tipsar: så startar du din karriär inom marknadsföring

02 juni 2021

Sedan 13 års ålder har hon varit engagerad inom idrottsrörelsen och Cheerleading. Med en lång coachkarriär i bagaget är hon än idag huvudtränare för sin cheerleadingförening i Malmö. I början av året startade hennes praktik hos oss och idag är hon anställd som projektledare och strateg både i Engage och i koncernens moderbolag Another Media Group. Hör henne berätta om sin bakgrund och ge tips på hur du kan lyckas med din karriär i mediebranschen.

Hur ser din bakgrund ut?
Jag har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och har pluggat på Lunds- och Stockholms Universitet. Utbildningen har gett mig bred kunskap om hur medierna fungerar och hur kommunikation kan användas som styrmedel på samhälls-, organisations-, och gruppnivå. Efter min examen valde jag att studera ytterligare och fokuserade på kriskommunikation och hur man hantera risker, kriser och osäkerhetsmoment ur ett kommunikationsperspektiv.

När och hur hamnade du hos Engage?
Jag sökte praktik på Engage eftersom min utbildning var mycket akademisk och jag ville komplettera den med mer praktisk erfarenhet. Engage kändes som ett självklart val. Under praktiken har jag inte bara lärt känna Engage utan också resten av bolagen som ingår i AMG-koncernen. Tack vare detta kommer min fortsatta roll vara förankrad både i Engage, men också övergripande i AMG där jag kommer arbeta som projektledare med den strategiska kommunikationen och marknadsföringen.

Berätta om din roll som gått från praktikant till projektledare?
Redan i början av min praktik fick jag vara delaktig i flera projekt och ta mycket eget ansvar vilket gjorde att jag fick testa på många olika arbetsuppgifter. Dels sådant som var helt nytt för mig, men också uppgifter där min utbildning kom väldigt väl till pass. Därför kan man säga att steget från praktik till anställd projektledare har fasats in, där min roll har formats under tiden efter mina styrkor och bolagets behov. Att gå från praktikant till anställd är egentligen det optimala sättet att bli anställd på, det ger både bolaget och den anställde en chans att verkligen förstå vilken roll man kan växa och fungera som bäst i.

Vilka är dina tips till dom som vill komma in i mediebranschen?
Mitt tips är att välja en utbildning du tycker är både intressant men också ger dig en bred kunskap inom det ämne du vill arbeta med och kommer vara relevant när du senare söker jobb. Sedan är praktik den perfekta chansen för dig att inte bara lära dig mer utan också att knyta kontakter som du kan få stor nytta av i framtiden. Välj ett företag som du kan se dig själv jobba på och ha det som ditt eget mål, var orädd, ställ massor av frågor och gör ditt bästa!

Vad gör du för att hålla dig inspirerad?
För mig är mina kollegor en viktig del av bibehålla inspiration och motivation. Det är viktigt att kunna bolla, rådfråga och hjälpas åt för att tillsammans göra ett så bra jobb som möjligt. Trots att jag inte är student längre uppskattar jag fortfarande gammal kurslitteratur, artiklar och annat i ämnet kommunikation, dels för att påminna sig om gamla kunskaper men också för att få nya insikter. Sen är såklart sociala medier den perfekta platsen för ny inspiration.

Vill du förbättra din marknadsföring?

Kontakta oss så berättar vi mer