Content
Konvertering

7 tips – så kommer du igång med företagets sociala medier

18 juni 2021

Visste du att 89% av Sveriges internetanvändare är aktiva på sociala medier, 72% föredrar att lära känna en produkt genom videomaterial och 91% handlar online? Detta är bara några av de siffror som förtydligar vikten av digital närvaro och idag tänker vi ge dig 7 tips på hur du kommer igång med ditt företags sociala medier.

Idag är 89% av internetanvändarna i Sverige aktiva på sociala medier, en siffra som förväntas öka de närmsta åren. Det är inte bara konsumtionen av sociala medier vi ser öka, utan även den digitala närvaron generellt. Idag väljer 91% av konsumenter att e-handla och 20% baserar sina köpbeslut på onlinerekommendationer. Därför är det varken försent eller för tidigt för dig som företag att börja arbeta aktivt med din marknadsföring genom just sociala medier och andra digitala plattformar. Genom varierade kanaler har du möjlighet att nå ut till en bred målgrupp som aktivt väljer att besöka dina kanaler.

Vad bör man tänka på och hur kommer man igång?

Konsekvent kommunikation är en viktig nyckel. Det tar inte en vecka eller månad att bygga upp ett starkt varumärke i sociala medier. Det är ett långsiktigt arbete som kräver rutiner och kontinuitet, ingen quick fix. Är du beredd att lägga den tid och de resurser som krävs för en konverterande sociala medier-strategi? Läs vidare! 

Steg 1. Lär känna din målgrupp

Ställ dig själv två frågor: Vilken är din primära målgrupp? Och varför använder din målgrupp sociala medier? 

Skapa 4-5 personas, som beskriver i detalj de kunder du ser framför dig att ditt företag ska nå ut till. Dina personas och målgrupperna delas vanligtvis in i två olika kategorier: den formella och den funktionella.

Den formella målgruppsbeskrivningen beskriver individer ur socioekonomiska termer. Exempelvis: Boende, ålder, kön, inkomst, utbildning och civilstånd.

Den funktionella målgruppsbeskrivningen handlar snarare om att ta utgångspunkt i ett yrke eller intresse. Exempelvis: hundägare, läkare, fastighetsskötare eller villaägare.

Gör en formell och en eventuell funktionell målgruppsbeskrivning för att lära känna dina potentiella kunder ännu bätttre.

Steg 2. Välj kanal

Steg 3. Skapa värde

Nu har du både fått grepp om din målgrupp och om var de befinner sig. Nästa steg blir att skapa content som är värdefullt för dem. Ju mer värde du skapar, desto snabbare kan du växa. Värt att tillägga är vikten av att du upprätthåller din kommunikation, och inte tröttnar eller glömmer bort att posta efter en till två veckor. Producera därför mycket innehåll från start, så du har en bra bas att utgå från. Glöm inte att anpassa ditt innehåll efter kanal. På Instagram är det viktigt att du skapar ett enhetligt flöde i form av bilder och videos, medan Facebook gärna får innehålla större artiklar och länkar till hemsidor. 

Steg 4. Bygg upp en följarskara

Att dela content utan mottagare är meningslöst. Du vill att följare ska engagera sig, följa dina uppmaningar och dela ditt innehåll. Du vill bygga en relation med dina följare.
Börja med att följa andra konton för att få följare tillbaka. Kommentera, likea, och engagera dig på det sättet som du önskar få tillbaka. Detta är det mest genuina sättet du kan bygga upp ett nätverk igenom. Ett annat sätt att sprida ditt varumärke på är genom annonser på till exempel Facebook eller LinkedIn. Att arbeta parallellt med organiska inlägg och köpt annonsering, ökar dina möjligheter att nå ut snabbare och bredare. 

Steg 5. Planera hur ofta

Nu har du kommit en bra bit på vägen med din marknadsföring. Kanske känner du dig supermotiverad och vill posta ännu mer i takt med att följarna engagerar sig. Men se up! 1-2 inlägg per dag funkar, med posta inte mer än så. Du vill inte ta upp dina följares flöde helt. Då finns det risk för att de kommer  tröttna och istället avfölja dig. Här får du testa dig fram både vad det gäller antalet posts per vecka, men också dag och tidpunkt. Analysera vad som funkar bäst för just din målgrupp och optimera efterhand. 

Steg 6. Automatisera arbetet

När du har producerat en bulk med innehåll och har bestämt hur aktiv du vill vara kan det vara en god idé att automatisera en del av arbetet – aktiveringen. Gör det enkelt för dig själv genom att använda ett verktyg för schemaläggning. Det kan vara för en vecka eller månad framåt. Förbered så mycket du kan. Exempel på verktyg är BufferLater eller Planoly. Där kan du dessutom arbeta parallellt med flertalet kanaler och få en överblick över samtliga inlägg.

Steg 7. Analysera dina resultat

Om du inte följer upp och analyserar dina resultat, kan du inte heller förbättra din kommunikation och strategi. Lär av dina misstag och arbeta vidare med det som gått bättre. Genom att använda analysverktyg, exempelvis genom  ditt schemaläggsningsverktyg, kan du följa upp hur varje post har gått. Se över innehållet och försök tyda ett mönster gällande vilket content som går bättre. Är det ett visst ämne eller handlar det om en tidpunkt eller dag? 

Det tar tid att göra ett bra jobb med sociala medier. Och det ska det göra. Både att förbereda, verkställa, analysera och inte minst – att växa. Gör du ett ordentligt grundjobb och research från start, har du dock desto större möjlighet att lyckas. Ha tålamod och ge inte upp.

Erika Persson Bartat

Content Manager

erika@engageagency.se

+46 72-325 40 72