Digital marknadsföring

De 6 största utmaningarna för marknadsförare globalt

01 december 2021

Vi närmar oss ett nytt år och har djupdykt i vilka utmaningar som marknadsförare står inför - för att kunna ge dig konkreta tips på hur du kan handskas med dessa. Hur ska man prioritera? Vilka verktyg man ska man investera i? Vilka kanaler kan man inte vara utan? Och vilken typ av content kommer slå under 2022?  Enligt en ny undersökning, där 120 marknadsförare deltog svarade:

  • 47% generera trafik och leads
  • 21% avkastning på investering
  • 6% arbeta efter fast budget
  • 5% optimera hemsidan
  • 3 % anställa rätt kompetens & anpassa innehåll till internationell målgrupp


Med detta sagt ska vi nu djupdyka i de dessa rubriker och skapa förståelse för hur vi kan hantera dessa utmaningar på effektivast sätt. 

Generera trafik och leads

Enligt färsk statistik visar det sig att driva trafik och skapa leads är den största utmaningen som marknadsförare står inför idag. HubSpot´s nyligen sammanställda “State of Marketing report” understryker dessa siffror, då “generera mer leads” är den högsta prion och hos marknadsförare globalt. Detta har resulterat i ökad konkurrens bland annat kopplat till digital annonsering, både vad gäller synlighet och  budgivning för matchande mottagare. 

– Sökords- och displayannonser är något som ökat det senaste året och har blivit ett effektivt sätt att marknadsföra sig på för flertalet branscher och bolag, från stora till små organisationer. Förutom nya strategier så har även utbudet av sociala medier kanaler ökat, exempelvis TikTok och Clubhouse, vilket öppnar upp fler alternativ att kommunicera genom, berättar John Lee, Microsoft Adverstising. 

Hur skapar jag content som genererar i trafik och leads? 
Först och främst bör du fråga dig:

  • Skapar du verkligen högkvalitativt content, som inspirerar mottagarna att köpa den produkt/tjänst som du erbjuder?
  • Vet du vilken typ av content som din målgrupp uppskattar?

För att kunna skapa träffsäkert content, krävs det att du har en tydlig bild av din målgrupp och förstår hur de föredrar att kommunicera. Enligt en undersökning utförd 2021, så svarade 69% av konsumenter att de föredrar att se en kort video, i jämförelse med textbaserat content. Detta innebär att om större delen av din kommunikation är textbaserad, går du miste om en stor del utav din målgrupp om de tillhör dessa 69%. Lär känna dina önskade mottagare och anpassa din kommunikation efter vad de efterfrågar och var de befinner sig. 

För att säkerställa att ditt content överensstämmer med det som din målgrupp efterfrågar, är det självklart att du bör följa upp dina aktiviteters resultat, exempelvis  genom ett smart analysverktyg. Vi rekommenderar dig att använda ett verktyg som ger dig överblick över samtliga aktiviteter, där du kan följa upp med statistik och tyda mönster. Genom att få djupare förståelse för hur du bör interagera med din målgrupp, kommer du också kunna nå ut till dem med träffsäkra budskap, på rätt tid i rätt kanal. 


Avkastning på investering 

Att mäta ROI (Return of Investment) har varit en av de största utmaningarna globalt under året, och det verkar fortsätta. På frågan: “Hur säker är du på din budgetfördelning när det kommer till plattformar som påverkar intäkterna?” svarade endast 48% av marknadsförare att de var någorlunda säkra på sin fördelning. 

Det finns fortfarande mycket kvar att lära vad gäller förståelse för vilken marknadsföringsaktivitet som genererar i vilken avkastning. Detta är ett avgörande argument för ökad investering, då företag vill spendera för att få mer tillbaka, och inte tvärtom.

Hur skapar jag ökad avkastning på investering?

Grunden för att kunna tillhandahålla avkastning handlar ofta om att använda effektiva verktyg för mätning och därefter analys. 

– Marknadsförare utmanas ständigt genom att illustrera avkastningen på deras arbete och detta året har inte varit ett undantag. Att följa upp aktiviteter och sammanställa data ger ofta  en tydlig indikation på vilka aktiviteter som genererat i vilket resultat. De flesta analysverktyg beräknar ROI även under pågående processer, berättar Beautiful.ai Director of Marketing, Kim Giroux. 

Istället för att mäta resultat endast genom försäljning och nya kunder, är framgångsrik marknadsföring baserad på digitala resultat, till exempel genom engagemang, antal klick och sidbesök. Statistik som visar antalet sidbesök eller sökmotorresultat exempelvis, ger marknadsförare en tydlig indikation på hur deras arbete presterar. Men med nya köpmönster och en ökad efterfrågan online, kräver detta avvikelser vad gäller hur avkastningen mäts baserat på aktivitet.

När det gäller att tillhandahålla ROI finns det ett starkt argument för att ägna resurser och tid till att skapa kopplingar mellan marknadsföringsaktiviteter och försäljningsresultat. Det innebär att du både bör använda ett marknadsföringsprogram och en CRM-lösning, som kopplas samman för att förstå sambandet mellan marknadsföringsaktiviteterna och försäljningen. Detta kommer kunna ge en rättvis bild av vad dina insatser faktiskt genererar i, och därmed vilken avkastning det resulterat i. 


Arbeta efter fast budget

En förutsättning för att du ska kunna skapa en framgångsrik kampanj, är att du har budget för sponsring och optimering av dina annonser. Även om du har en intäktsgenererande idé behöver du en godkänd budget av ledningsgrupp eller beställare. Pandemin har dock gjort det tufft för företag att upprätthålla sin budgetfördelning för året, och flera organisationer har fått skära ner på sina utgifter. Även om det är under omständigheter som dessa som företag verkligen behöver sticka ut och upprätthålla en stark profil utåt, så är det många som just drar ner på sina marknadsföringskostnader, istället för att utöka sina aktiviteter. 

Ett resultat av detta är att marknadsförare står inför en utmaning att uppnå hög tillväxt med minimalt ekonomiskt stöd. 

Hur kan jag optimera budgeten? 

Statistik har visat att organisationer som kan kalkylera ROI har ökad möjlighet att förhandla fram en högre budget för marknadsföringsaktiviteter. Genom att demonstrera vad dina aktiviteter kan generera i, till exempel i form av sälj, har du möjlighet att motivera din kund att öka sin investering. Som vi tidigare nämnt, så är ett framgångsrikt resultatet av din inbound marketing beroende av en högre budget. Effektiva strategier genererar i ökat resultat och bör motivera företag att avsätta en högre budget. Det är inte bara pengar som är en avgörande faktor i en framgångsrik annons, det kräver både tid och erfarenhet att skapa ett skräddarsytt och målgruppsanpassat upplägg. Därför är det också av största vikt att det finns utrymme för ökad budget, målgrupp och profilering, under processen. 


Optimera hemsidan

Under 2021 kommer 64% av företag att investera i optimering av sin hemsida. I flera fall är hemsidan en avgörande faktor för företagets verksamhet och digitala synlighet. Webbplatsens hastighet och prestanda spelar en viktigt roll i webbplatsens SEO-ranking. Likaså genomtänkt och bearbetad copy. En hemsida är en plattform som är verksam dygnet runt för besökare och konverteringar. Hantering av webbsidor inkluderar flertalet olika delar. Det kan vara att producera content till hemsidans innehåll, optimera en funktion eller korrigera hemsidans design. 

Hur kan jag optimera min hemsida? 

Om din största utmaning är brist på kunskap och resurser för att hantera hemsidor, så är du inte ensam. Detta är vanligt förekommande hos mindre organisationer, som inte besitter all kompetens inhouse för sina marknadsföringsaktiviteter. Du kan få hjälp med detta genom att rekrytera en extern partner, i form en content- eller webbyrå. Detta gör det möjligt för dig att överlämna uppgifter som du själv inte har möjlighet att lösa, vilket hjälper dig att spara tid och arbetskraft. Ett annat alternativ är att ge någon i marknadsföringsteamet möjligheten att gå en utbildning internt vilken breddar kunskaperna inom webbdesign inhouse. Det finns även system som är lättare att navigera i än andra, exempelvis WordPress. Investera i en plattform som är smidig att redigera i och som innehåller templates, så ökar du chanserna för att ditt team ska kunna göra arbetet inhouse. 

Anpassa ditt content för en internationell målgrupp 

Målgruppsanpassning är en nyckelkomponent i alla aspekter av marknadsföring. 65% av alla marknadsförare idag kommunicerar internationellt och minst en tredjedel av marknadsförare planerar att inleda en internationell strategi under 2021. Detta ökar vikten för marknadsförare att identifiera och förstå sin målgrupp. Första steget för att kunna nå ut till rätt målgrupp är att skapa personas. Detta gör du genom att beskriva en eller flera karaktärer som representerar din primära målgrupp. Identifiera ålder, kön, boende, intressen, beteende etc. Ju tydligare du är, desto lättare blir det för dig att nå ut till rätt mottagare. 

Utmaningen med att nå ut internationellt, är att definiera vilken plattform som din målgrupp befinner sig på, hur målgruppen kommunicerar, men också hur du kan skapa innehåll på din hemsida anpassat efter andra länder. Det finns kulturella skillnader, valuta, GDPR, översättning och plattformar som behöver undersökas. 

Hur kan jag anpassa mitt content för en internationell målgrupp? 

Dina webbplatsbesökare talar troligtvis flertalet olika språk och befinner sig i olika tidszoner. Att skapa innehåll anpassat efter en bred publik, innebär att du måste vara medveten och anpassa ditt content utefter varje målgrupp. Översättningarna bör anpassas efter hur målgruppen kommunicerar och föredrar att motta information. Är du osäker på hur du ska kommunicera med en viss målgrupp, bör du ta hjälp av en extern översättningsbyrå, gärna lokalt. Då vi arbetar allt mer hybridt, så finns det stora möjligheter att samarbeta med en extern partner, oberoende av fysisk plats. 


Anställa rätt kompetens

Flera marknadsförare utmanas av att hitta rätt kompetens för rätt roll. Då flera företag spenderar allt högre resurser på inbound marketing, efterfrågas det också allt mer erfarenhet och kompetens från potentiella kandidater. Men rekrytering är oftast ingen snabb eller enkel process. Kandidater ska utvärderas efter kompetens, erfarenhet och personlighet, vilket kan ta flera månader. 

Vilken typ av kompetens som företag efterfrågar har ändrats över tid. Flera nya rollbeskrivningar och positioner har skapats utefter behov och hur marknadsstrategier har ändrats. Enligt en rapport från LinkedIn, 2020, så söker rekryterare efter marknadsförare med kreativa förmågor i kombination med avancerad teknisk kompetens. 

Den ökade efterfrågan på övergripande spetskompetenser, har resulterat i brist på aktuella kandidater. Detta på grund av att de flesta marknadsförare har en specifik expertis, inom ett visst område. De finns flertalet olika roller som inkluderas i begreppet marknadsföring. Webbdesigners, grafiska designers, content skapare, copywriters, SEO specialister, paid ads managers etc. Det är därför en utmaning idag att hitta en person som besitter samtliga förmågor. 

Hur anställer jag rätt kompetens? 

Medgrundaren av Shine Bootcamp, Stefanie Grieser, har lång erfarenhet coachning och har arbetat med flertalet företag i branschen. 

– När jag pratar med växande företag idag eller kommunikationsbyråer, förstår jag den utmaning som rekryterar står inför idag. Det handlar inte bara om att hitta en person med rätt specifik kompetens, utan en person som besitter flertalet specifika kompetenser.  

Det kommer bli en fortsatt utmaning för företag att hitta rätt kandidater under 2022. En kombination av att bredare kompetenser efterfrågas för framtida roller, att ekonomin fortfarande är skakad efter pandemin, och att en stor del av medarbetare har fått lära sig att arbeta endast digital på remote har utmanat arbetsklimatet ytterligare för marknadsförare under det gångna året. 


Investera i nya medarbetare som ser en framtid i ditt bolag och som du ser har potential att växa tillsammans med ditt varumärke. Fokusera inte endast på att kandidater ska söka sig till dig, utan lägg resurser på din branding och gör dig till en attraktiv arbetsplats. 


Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för att ta del av mer information om våra tjänster.

Erika Persson Bartat linkedin

Content Manager

erika@engageagency.se