Bakgrund

Tammuz Family är en internationell surrogat- och fertilitetsagentur, som sedan 2008 gjort det möjligt för tusentals ofrivilligt barnlösa att bli förälder. Tammuz Family finns på 14 marknader och är världsledande i branschen genom samarbete med internationella fertilitetskliniker, äggdonationsagenturer och jurister. Den nordiska delen av verksamheten erbjuder koordinatorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Utmaning

Tammuz Family har en stark position internationellt, för att även tilltala den nordiska marknaden behövde företagets kommunikation och marknadsföring anpassas. Surrogatförmedling och surrogatmödraskap har i perioder väckt debatt i media, vilket ställde extra höga krav på marknadsstrategi, kommunikationsstrategi, innehåll och tonalitet. För att bygga ett starkt varumärke och hög trovärdighet på kort tid, krävdes en digital strategi där stor räckvidd snabbt kunde uppnås utan att få negativ uppmärksamhet.

"

Vi uppskattar Engages stora engagemang, nyfikenhet och att de snabbt agerar för att vi gemensamt ska kunna visa ett positivt resultat med omedelbar effekt”

- Jenny Zimmermann Territory Manager, Tammuz Nordic

Vårt uppdrag

Engages uppdrag är att fungera som en heltäckande extern marknadsavdelning för att stärka och etablera varumärket Tammuz i Norden. Etableringen skedde i samtliga nordisk länder parallellt, vilket ställde stora krav på målgruppsanpassat och SEO-optimerat webbinnehåll, som analyserades och förbättrades kontinuerligt. Tammuz Nordic finns tillgängliga för sina kunder på flera digitala plattformar och sociala medier med hög publiceringsfrekvens av nytt content. För att inte uppfattas som tjatiga har flera olika format använts, vi har jobbat med en kombination av videoproduktion, copywriting, fotografering, podcast, annonsering på Facebook, annonsering på Instagram, Google ads / SEM och organiskt innehåll för sociala medier.

Löpande uppdrag för Tammuz

 • • Produktion av podcast

 • • Videoproduktion

 • • Artiklar och blogginlägg

 • • Produktion och mätning av Google annonser

 • • Produktion och aktivering av löpande innehåll i sociala medier

 • • Digitala broschyrer, prislistor, företagspresentationer

 • • Intervjuer med medarbetare

 • • Produktion och distribuering av nyhetsbrev

 • • Analys och optimering av digital annonsering på Facebook och Instagram

 • • Produktion av webinar

 • • Utveckling av bokningssystem

 • • Uppdatering och optimering av hemsidan

Resultat

Insatserna från den digitala strategin och vår marknadsstrategi för sociala medier har lett till över 100 deltagare i de genomförda webinaren och mer än 500 ifyllda formulär eller bokningar till personliga möten. Leads har genererats genom annonsering i sociala medier, nyhetsbrev och daglig aktivitet på sociala medier.

Genom en varm, personlig och professionell tonalitet har vi skapat trovärdighet och ökad varumärkeskännedom hos målgruppen. Detta har resulterat i +40% engagemang i nyhetsbrevet och flera hundra nya följare på sociala medier. Dessa kanaler har drivit mycket av trafiken till hemsidan som varit den främsta konverteringspunkten för leads. Podcasten "De ofrivilligt barnlösas podd" lanserades med mycket positiv respons och har ytterligare stärkt bilden av Tammuz som ledande aktör på marknaden. Tammuz Nordic har på kort tid tagit en stark position bland surrogat- och fertilitetsagenturer på den nordiska marknaden.

100 deltagare

Insatserna har lett till över 100 deltagare i de genomförda webinaren

500 leads

Mer än 500 ifyllda formulär eller bokningar till personliga möten

+40% engagemang

+40% engagemang i nyhetsbrevet och flera hundra nya följare på sociala medier

Har du också idéer du inte hinner genomföra?

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer, stora som små. Kontakta vår Byråchef Agnes Jarfjord för att höra mer