Bakgrund

Tammuz Family är en internationell surrogat- och fertilitetsagentur, som sedan 2008 gjort det möjligt för tusentals ofrivilligt barnlösa att bli förälder. Tammuz Family är en globala koncern, som samarbetar med fetilitetskliniker, äggdonationsagenturer och jurister internationellt. Tammuz Nordic består av ett Nordiskt team, med koordinatorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Utmaning

Tammuz Family har en stark position internationellt, men för att anpassa företagets erbjudande i Norden ställs höga krav på både strategi, kommunikation, innehåll och tonalitet. För att lyckas med en stark etablering krävdes en bred kommunikationsinsats för att nå fram till befintlig och ny målgrupp samt mäta och optimera resultatet av insatserna.

"

Vi uppskattar Engages stora engagemang, nyfikenhet och att de snabbt agerar för att vi gemensamt ska kunna visa ett positivt resultat med omedelbar effekt”

- Jenny Zimmermann Territory Manager, Tammuz Nordic

Vårt uppdrag

Engages uppdrag är att fungera som en heltäckande extern marknadsavdelning för att stärka och etablera varumärket. I samband med etableringen av Tammuz i de Nordiska länder ökade kravet på anpassat och uppdaterat webbinnehåll som analyseras och förbättras kontinuerligt för att möta kundernas förväntningar. Tammuz Nordic finns tillgängliga för sina kunder på flera digitala plattformar och varierar kommunikationen med video-, copy-, bild- och ljudmaterial. Som Tammuz marknadsavdelning ansvarar vi på Engage för all digital kommunikation och strategi. 

Detta gör vi löpande för Tammuz idag:

 • Production av podcast
 • Webinar
 • Produktion och distribuering av nyhetsbrev
 • Produktion och aktivering av löpande innehåll i sociala medier 
 • Videoproduktion
 • Broschyrer, prislistor, presentationer
 • Intervjuer med medarbetare
 • Artiklar och blogginlägg
 • Analys, statistik och optimering av digital kommunikation
 • Uppdatering och optimering av hemsidan 
 • Utveckling av bokningssystem
 • Produktion och mätning av annonser och digitala kampanjer

Resultat

Insatserna för att etablera Tammuz i Norden har lett till ett ökat antal deltagare i de genomförda webinaren, seminaren och ökat antal bokningar till de personliga mötena. Vi har även kunnat generera flera hundra leads genom annonser och våra aktiviteter på sociala medier. Vi har genom kontinuerlig tonatlitet och brandig kunnat stärka och öka varumärkeskännedomen. Detta har resulterat i ökat engagemang och antal följare på sociala medier, men även drivit mer trafik till deras hemsida och ökat antalet prenumeranter på nyhetsbrevet. Vi har även mottagit en positiv respons på deras podcast, och snabbt kunnat växa i antalet av återkommande lyssnare. Idag har Tammuz Nordic tagit en konkurrensstark plats i Norden bland surrogat- och fertilitetsagenturer.

Har du idéer du inte hinner genomföra?

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina idéer, stora som små. Kontakta vår Byråchef Agnes Jarfjord för att höra mer