Så utvecklade vi Funmeds digitala kanaler

Bakgrund

Funmed är Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Sedan starten 2014 har Funmed växt stadigt och hjälpt tusentals människor till ett starkare och friskare liv. Funmeds vision är att förändra västerländsk sjukvård genom att hjälpa sina patienter att hitta de underliggande orsakerna till deras hälsoproblem, istället för att endast dämpa sjukdomssymptom. Idag har Funmed fyra mottagningar i Sverige och erbjuder även sina patienter digital service.

"

För mig var det viktigt med en kort startsträcka och snabba ledtider mellan beslut och verkställande. En extern byrå som Engage ger större flexibilitet i att anpassa utifrån varierande behov, dessutom får man tillgång till flera olika kompetenser som kan vara svårt att täcka in i en person"

- Kaise-Marie Delden Marknadschef, Funmed

Utmaning

I en expansiv fas, både digitalt och med en ny mottagning som skulle öppna, var behovet att satsa på marknadsföringen stor. Utmaningen låg i att nå en målgrupp som ännu inte visste vad funktionsmedicin är, och snabbt göra dem intresserade av Funmeds vision, erbjudande och erfarenhet. I samband med öppning av den nya mottagningen var det viktigt att lokalt kommunicera kundnyttan, och samtidigt fortsätta etablera varumärket i hela landet. En ny satsning med webinar där både befintliga och nya kunder behövde nås ställdes nya krav på informationskanalerna. Funmeds befintliga sociala medier-kanaler var i behov av ett kontinuerligt och enhetligt kommunikationsflöde för att öka räckvidden, skapa medvetenhet, väcka engagemang och på så sätt få fler leads.

Vårt uppdrag

För att utveckla och stärka upp marknadsavdelningen satte vi ihop ett team bestående av projektledare, content manager och strateg som tillsammans ansvarade för Funmeds sociala plattformar. Målet var att öka varumärkeskännedomen och försäljningen genom digitala kanaler. 

Lösning

En marknadsstrategi för sociala medier togs fram baserad på Funmeds affärsmål och målgrupper. Marknadsstrategin byggde på vilka kommunikationsinsatser som skulle ge störst organisk effekt och vilka de prioriterade digitala kanalerna var. En del i strategin innebar att fastställa contentkategorier för att sedan löpande producera content inom dessa. Formaten är en mix av både textproduktion och bildproduktion, främsta distribution sociala medier. 

För att stärka varumärket Funmed låg det primära fokuset på att få fram rätt tonalitet i texter, bildval och grafiska uttryck och spegla Funmeds vision och värderingar. För att stärka Funmeds position som kunniga och erfarna på marknaden, skapade vi artiklar och intervjuer med medarbetarna och som lyftes på hemsidan och i sociala medier för att öka trovärdighet och trygghet. 

"

Samarbetet har varit jättebra! Vi var i behov av snabbt stöd i närvaron på sociala medier, vilket de verkligen lyckades med. Efter ett uppstartsmöte så tog teamet på Engage fram en strategi för sociala medier och och en plan för våra kommande posts. Jag känner mig helt trygg i att innehållet de skapar håller den höga standarden vi vill ha"

- Kaise-Marie Delden Marknadschef, Funmed

Svårt att hitta någon som förstår er bransch och tonalitet?

Vi producerar digitalt content för kunder inom funktionsmedicin såväl som gruvindustrin. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.