Så utvecklade vi Funmeds digitala kanaler

Bakgrund

Funmed är Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Sedan starten 2014 har Funmed växt stadigt och hjälpt tusentals människor till ett starkare och friskare liv. Funmeds vision är att förändra västerländsk sjukvård genom att hjälpa sina patienter att hitta de underliggande orsakerna till deras hälsoproblem, istället för att endast dämpa sjukdomssymptom. Idag har Funmed fyra mottagningar i Sverige och erbjuder även sina patienter digital service.

"

För mig var det viktigt med en kort startsträcka och snabba ledtider mellan beslut och verkställande. En extern byrå som Engage ger större flexibilitet i att anpassa utifrån varierande behov samt att man får tillgång till olika kompetenser som kan vara svårt att täcka in i en person"

- Kaise-Marie Delden Marknadschef, Funmed

Utmaning

I en expansiv fas där en ny mottagning skulle öppna var behovet att satsa på marknadsföringen stor. Utmaningen låg i att nå ut till en bredare målgrupp och kommunicera Funmeds vision, erbjudande och erfarenhet. I samband med öppning av den nya mottagningen var det viktigt att kommunicera kundnyttan och fortsätta etablera varumärket i hela landet. En ny satsning med webinar där både befintliga och nya kunder behövde nås ställdes nya krav på informationskanalerna. Funmeds befintliga sociala medier-kanaler var i behov av ett kontinuerligt och enhetligt flöde för att väcka engagemang, skapa nya leads och öka räckvidden. 

Vårt uppdrag

För att utveckla och stärka upp marknadsavdelningen satte vi ihop ett team med projektledare, content manager och strateg som ansvarade för Funmeds sociala plattformar. Målet blev att öka varumärkeskännedomen och försäljningen genom digitala kanaler. 

Lösning

För att ta ett helhetsgrepp skapades en strategi för sociala medier baserad på Funmeds affärsmål och målgrupp, vilket tydliggjorde vilka kommunikationsinsatser som skulle genomföras. En del i strategin innebar att fastställa contentkategorier att senare producera innehåll kring löpande. Vi producerar löpande content, både text- och bildproduktion. 

För att etablera varumärket låg det primära fokuset på att få fram rätt tonalitet, bildval, grafiska uttryck och innehållsidéer som speglade Funmeds vision och värderingar. För att lyfta medarbetare och därmed stärka Funmeds position som kunniga och erfarna på marknaden, skapade vi artiklar och intervjuer som lyfts på hemsidan och sociala medier. 

"

Samarbetet har varit jättebra. Vi var i behov av snabbt få stöd i närvaron på sociala media, vilket de verkligen lyckades med. Efter ett uppstartsmöte så tog teamet på Engage fram en strategi och en plan för kommande posts. Jag känner mig helt trygg i att innehåll håller den standarden vi vill ha"

- Kaise-Marie Delden Marknadschef, Funmed

Vill du komma igång?

Behöver du hjälp att producera riktigt bra innehåll? Kontakta vår Byråchef Agnes Jarfjord